Bloemstukken

Teksten bij de liturgische bloemstukken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na die dag van duisternis
oneindig diep verdriet,
gingen de vrouwen nog een maal
op weg, naar hem die hen
het liefste was.
Hun hart was zwaar als steen
omdat hij het leven liet.
Op weg naar het verzegeld graf,
een eenzaam gaan,
werd hun hart licht en om hen heen
zijn stem: 'Raak mij niet aan.
Het graf is leeg.
Zeg aan mijn vrienden dat
ik leef, zeg het iedereen.'
Daar op die plek kreeg toekomst naam
de mensen moed,
werd het gewicht van angst en duisternis
weerlegd met licht,
in het vertrouwen
dat wat Gods hand boetseert
zijn afdruk draagt voorgoed.

-Jeanette van Osselen-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft
op het hout,
opdat wij,
voor de zonden dood,
voor de gerechtigheid zouden leven.
Door Zijn striemen bent u genezen.

1 Petrus 2: 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startzondag 2020

De zonnebloem draait haar bloem naar het licht.
Dit staat symbool voor levenslust en bewondering
(je bent fantastisch / prachtig).
De mens die zijn hoofd naar het licht (of naar Christus) beweegt.

Vol bewondering met het hoofd
naar Christus gericht,
het nieuwe seizoen tegemoet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuur en Vlam

Heer, Uw adem
geeft ons
nieuwe levens
kracht,
door Uw
macht!

Zet ons in
Vuur en Vlam
Heer, door
Uw Heilig
Woord.

Laat ons danken
voor Uw Geest
op dit
Pinksterfeest!

Discovertapestry. (2015). Japanese Flower Arranging Class [Foto]. Geraadpleegd van https://discovertapestry.com/japanese-flower-arranging-class/
Emmink, I. (z.d.). Vuur en Vlam. Geraadpleegd op 26 mei 2020, van https://www.pastoralezorg.be/page/teksten-hemelvaart-pinksteren/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opstandingszondag 2020

Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen.
We mogen het paasfeest vieren, wan de Heer is waarlijk opgestaan!
Hij heeft het volbracht! Onze redding is gekomen.
We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer.
Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.


Gods kracht breekt door het
donker van de dood heen.
Licht raakt ons aan, Kom,
Sta op en deel het leven
deel het vertrouwen
God van licht en leven
in Jezus is de dood overwonnen
in die kracht mogen wij staan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag, Goede Vrijdag, denken we aan het sterven van Jezus en hoe Hij voor ons heeft geleden:

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
Aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt,
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Zie wat Jezus heeft gedaan,
In Zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij,
niemand heeft zo lief als Hij.


De Roos symboliseert het lijden van de Here Jezus aan het kruis.
Rood is ook de kleur van de liefde.
Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij Zijn Zoon heeft gegeven.
Bij het kruis brandt een kleine kaars.
Het licht lijkt te doven, maar de liefde van God dooft nooit!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De witte bloemen symboliseren de gestorvenen
die zijn opgegaan in het licht.
Het licht wordt weergegeven door de waxinelichtjes.
De gebogen schikking geeft het dragen en steunen aan.
Uit ons midden maar nog wel verbonden.
Gedragen door God en gesteund door de gemeente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De alstroemeria staat symbool voor een langdurige vriendschap.
Alle zes bloemblaadjes van de alstroemeria staan voor een waardevolle eigenschap:
begrip, humor, geduld, medeleven, daadkracht en respect.
Welk blaadje voor welke betekenis staat, mag U zelf kiezen...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het liturgisch boeket staat voor de veelkleurigheid van de gemeente.
De ene bloem steunt de andere,
zo moet het bij ons in de gemeente ook zijn.
Een gemeente van alle leeftijden,
alle verscheidenheid en verschillende gaven,
wat alles ingezet moet worden om tot een eenheid te komen
en zo met elkaar het nieuwe seizoen in te gaan.
De klimop in het hart verbeeldt de hoop en het vertrouwen dat we op God stellen.
En de liefde van God voor Zijn gemeente.

Mensen hebben mensen nodig, om elkaar te dragen, om elkaar tot leven te brengen.
Mensen hebben mensen nodig, om voor elkaar op te komen, om samen te werken aan welzijn en geluk.
Mensen hebben mensen nodig, om te laten zien wie U bent: God van Liefde
God van gerechtigheid.
Wek dan die kracht in ons, doe die liefde in ons ontvlammen die ons omkeert naar elkaar en ons doet zorgen voor elkaar.
Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.

Geschreven door Marinus van den Berg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 7 kaarsen beelden de gaven van de Geest uit,
dit zijn onder andere:
wijsheid, verstand, inzicht, sterkte,
kennis, ontzag en liefde voor God
en staan in vuur en vlam
op het Pinksterfeest.
De Geest zweeft en de vruchten van de Geest
dalen neer en zijn uitgebeeld in
groenten en fruit als symbool van
vruchtbaarheid en diversiteit.
Vruchten van de Geest zijn
liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.
De gaven die de Heilige Geest ons geeft
krijgen we niet voor niets.
Ze zijn bedoeld om door ons gebruikt te worden.
Ieder van ons heeft gaven gekregen.
Het is de bedoeling dat wij met deze gaven
God dienen en tot opbouw van de gemeente.


Gedicht bij het liturgisch bloemstuk

Pinksteren
De hemelwinden dragen
Gods woorden wereldwijd,
over de zeeen en de bergen
met geestdrift door de tijd
De Geest strooit al zijn gaven
met uiterst gulle hand
in toebereide aarde,
als zaad in vruchtbaar land
Het woord ontkiemt tot leven,
draagt vrucht in overvloed,
dertig tot honderdvoud
de oogsttijd tegemoet
En velen zullen eten
de vruchten van de Geest,
op gouden schalen,
geloof en hoop
en liefde nog het meest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouw

Twee mensen
Beloven
Verbinden
Hechten en omringen
Feest van het nieuwe
Geliefden in het hart
Beschermende handen
God zal er zijn

In de schikking staan twee ringen centraal – twee mensen die elkaar trouw beloven.
Bovenaan zijn de ringen met elkaar verbonden – omwikkeld met brem – Cytisus of Spartum, sparteplant; afgeleid van het Griekse Spartos, dat band of touw betekent – samenbinden.
De ringen zijn omwikkeld met de altijd groenblijvende levensboom – Thuja
Rechts opgaand langs de ringen klimop – Hedera als symbool voor Gods trouw en trouw naar elkaar.
Voor en links omringen zij als getuigen de cirkel; de verschillende witte bloemen, die familie, vrienden en de gemeente voorstellen.
De kleur wit staat voor vreugde en feest. De kleur groen voor een nieuwe toekomst.
In het midden van de cirkels, het hart, twee toefjes ijzerhard – Verbena: Johan en Betsie ijzersterk in ons hart (afbeelding ’Verbena bonariensis’ staat op de trouwkaart).
De hele schikking wordt gedragen door twee handvormige bladeren; God zal jullie dragen en beschermen. Hij is er altijd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar uit de stronk van Isaï schiet een
telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot
bloei.

Jesaja 11 : 1 (NBV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grafheuvel te midden van witte bloemen. Wit,
kleur van zuiverheid en licht, dat verwijst
naar vernieuwing en bevrijding.

De Heer is waarlijk opgestaan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Goede Vrijdag staan we stil
bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
Het prikkeldraad verwijst
naar Zijn lijden,
de bessen naar Zijn bloeddruppels en de rode roos
naar Zijn liefde voor ons.
De stenen symboliseren alles wat wij mensen als
stenen in ons leven meedragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De Roos is het symbool van de liefde
en de vergankelijkheid; is sterk,
maar soms ook heel broos.
De Witte kleur, is de kleur van de
opstanding, het leven en het
geloof in het door God voltooide leven.
Er staan 5 rozen in de vaas,
4 voor de geliefden die ons dit jaar
zijn ontvallen en de vijfde roos staat
symbool voor alle mensen die
door ons gemist worden,
maar hier vandag niet
bij naam genoemd worden.
de boomstronk staat symbool voor
vergankelijkheid.
Het grote hart symboliseert dat zij
die niet meer onder ons zijn,
in ons hart blijven voortleven
door de herinneringen die ons
bemoedigen en dragen door de
dagen van het leven.
het groen van de klimop symboliseert
de eeuwigheidswaarde van het leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo werd Mefiboset aan het hof opgenomen en behandeld
als een van de koningszonen.
2 Sam. 9: 11b.

Het bloemstuk wil uitbeelden, dat wij als individuele mensen
door ganade samen één gemeente mogen vormen,
aan elkaar verbonden door God. Dit wordt gesymboliseerd door de
verschillende bloemen en het touw.
Het fruit en de groenten op de schaal verwijzen
naar de tafel van koning David, waaraan Mefiboset welkom was.
Zo zijn wij welkom bij de Here God als zijn koningskinderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bundels rabarber zijn als vuur.
Het vuur van de Heilige Geest
dat mensen krijgen op het Pinksterfeest.
De Gloriosa bloemen zijn net tongen van vuur
vlammetjes die zich verspreiden.
De kleuren symboliseren de gaven van de Geest.
De vurige vlammen van rabarberstelen en
Gloriosa bloemen laten duidelijk zien
hoe de discipelen met Pinksteren
in vuur en vlam geraken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de schikking zien we de witte roos
als teken van liefde,
gelegen op een groene anthurium.

Dit alles symboliseert de dopeling:
gedragen als een parel in Gods hand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco kiest met heel zijn hart voor God.
In het bloemstuk staat dat hart centraal.
Kies met heel je hart voor God,
want Hij houdt ook van jou.
Volg Hem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartigheid
Bevrijdt uit lijden
Licht breekt het duister
leven bloeit
het kruis wordt levensboom
de aarde kleurt groen.
Armen strekken zich uit
In een lofzang,
En juichen.
Pasen:
Opstaan in het donker
Gericht worden naar het licht,
Leven!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leven gesmoord,
zwart als de dood.
Tranen
uit een gebroken hart
kleuren de aarde rood:
een bloedakker
tussen zilverlingen
Als dauwdroppels
van rozenblad
bloeit liefde op, en heelt.
Rode anemonen
getuigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al weer een kerkelijk jaar voorbij!
In onze gemeente staan we er bij stil:
namen gelezen van hen die er net nog waren
nu in herinnering, soms nog een gezicht daar bij.

Het bloemstuk is rond gebogen,
omringd, als in een open hand geborgen,
daarin zijn verschillende bloemen neergelegd,
allemaal met hun eigen verhaal:

Het olijfblad staat voor nieuw leven
door God aan Noach en de mensheid gegeven
een eeuwigheid van vrede, met zalfolie
voor profeten, priesters en koningen.

Een witte roos, symbool van Gods eeuwig thuis,
het paradijs, reinheid en onschuld,
verbonden met Christus wonden
gekruisigd voor onze zonden.

Hortensia: overvloedige dankbaarheid,
liefde, vrede en harmonie
bloem met gratie en schoonheid.
Om in herinnering bij stil te staan.

De witte lelie verwijzend naar de vrede
en koninklijke zuiverheid.
Ook de bloem van vergankelijkheid,
op graven, symbool van de dood.

Dan opeens: alles voorbij! Geen zon meer of maan,
geen sterren, geen aarde, zelfs geen bloemen.
Elementen vergaan in vlammen, versmolten tot niets.
Voorbij verleden, zelfs geen heden.

Gelovigen, bij dat alles, herinner u Zijn woord,
vaste grond, als alles te gronde gaat:
"Zie, Ik maak alle dingen nieuw".
Tijdloze toekomst in Gods eeuwige geborgenheid!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn hart zal openspringen gelijk ontluikend groen.

Paul Gerhardt (1607-1676)

Licht zal duisternis verdrijven.
Groen komt tot bloei.

De ronde vorm van het stuk verwijst naar de Krans
van de gerechtigheid, die de Heer geeft
aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien
(2 Tim. 4:8).

Groen is de kleur van hoop op nieuw leven.
De schikking gaat van donker aan de rand
naar lichter in het midden. Heel typerend
voor die donkere tijd voordat Jezus geboren is.

De witte bloemen van de kerstroos staan
voor vreugde en feest.

De brandende, witte kaars duidt op Jezus,
Die zei: 'Ik ben het licht voor de wereld.
Wie Mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis,
maar heeft licht dat leven geeft' (Joh. 8:12).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schikking dit jaar is de Jakobsladder

De 10 witte rozen staan voor onze overledenen
De 11e roos is voor hen die hier vandaag niet met name worden genoemd
Zij gaan omhoog op de Jacobsladder
Waar bovenaan de lelies als trompetten wachten
De klimop verwoordt de trouw van en de verbintenis met God,
De buxus voor het afgesloten leven hier op aarde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom uit de vijgenboom
Laten we van start gaan
De kleinen en de groten
In verbondenheid
Met elkaar
Woord en Daad
Stralend in het Licht!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rood is de kleur van Pinksteren,
vandaar een rood kleed.
In het bloemstuk zijn verschillende
soorten en kleuren bloemen gebruikt.
Deze staan symbool voor
de verschillende volken
waar ook ter wereld en
natuurlijk ook voor onze eigen gemeente.
De bloemtakken die daar boven uit steken
staan symbool voor de tongen van vuur.
Daarboven staan drie rode rozen
die staan voor Vader, Zoon en Heilige Geest.
Aan vier kanten steekt klimop uit.
Klimop staat voor Gods trouw.
De vier kanten staan voor alle windstreken,
dus voor heel de aarde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
De geest van de Heer zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van krachtig en verstandig beleid,
een geest van kennis en eerbied voor de Heer.

Jesaja 11: 1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De liefde is onze leidraad voor het nieuwe seizoen

De liefde is uitgebeeld door de ronde vorm
die symboliseert de liefde die:
alles omvattend is en waar geen einde aan komt.
In de ronde vorm verschillende rode bloemen.
Rood is de kleur van de liefde.
Verschillende bloemen
omdat er diverse uitdrukkingen voor liefde zijn.
De gedeeltelijk afgeschermde spiegel staat voor
het tekort schieten en onze beperkingen.
De spiegel wordt uiteindelijk helder.
Ons resten geloof, hoop en liefde,
maar de grootste is de liefde,
die zal nooit vergaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de schikking worden allerlei
kanten van het pinksterfeest belicht:

Het blad dat de schikking draagt,
symboliseert hoe God ons leven draagt.
Hoe Zijn hand vaak op een verborgen manier
in ons leven aanwezig is,
om ons te laten weten dat wij
veilig zijn en verder kunnen.

Wij zien in de witte bollen
hoe de Heilige Geest verbeeld is
die rond wil gaan in ons leven.
Klimop staat voor Gods trouw
die er juist op onverwachte momenten is.
De rode bloemen vertellen
van de kleur van Pinksteren
en zijn een verwijzing naar
de vlammende tongen van vuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het kruis hangen
de windselen die zijn achtergebleven.
De stenen staan symbool voor
het open graf: "Een nieuw begin."
Het bloemstuk in mooie witte bloemen
als symbool van de paastuin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Halleluja! Halleluja!
Wij prijzen de Koning en geven Hem glorie en eer
Halleluja! Halleluja!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startzondag 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuur uit de hemel
licht op aarde
goede geest
als een lopend vuurtje.
Elkaar inspireren.
In beweging komen:
vruchten alom
in samengaan en
samenzijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasen 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bloemen zijn geschikt in een ronde krans
dicht tegen elkaar aan:
verbinden en vasthouden, maar ook stevigheid

De zonnebloemen staan voor geloof:
de bloem richt zich naar de zon.

De kleur geel staat voor licht,
luister en glorie: de kleur van de zon.

De zon is een beeld van
de Vader in de hemel,
die als de zon van gerechtigheid Zijn licht
over de mensen laat schijnen.
God verbindt ons met elkaar.

De hop tenslotte staat voor
een duurzame relatie met de Vader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinksteren 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo wordt donker licht
dood wordt leven
aards wordt hemels
want, onze Koning Jezus leeft!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrede ds. H. de Bruijne 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vuur van Pinksteren


Vervuld met de Geest,
in vuur en vlam
de wereld in:
een deur staat open
om te gaan en getuigend
wereldburger te worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uittocht
Hysop in bloed gedrenkt
Gestreken aan de deurpost
Als teken van leven
Abib: Het koren
Rijp om te oogsten
Ongezuurde broden
Bereid om te gaan
Op weg naar de toekomst
In vertrouwen op God

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grote roos in de bloemschikking symboliseert onze God
die met Abraham een verbond sloot en dit bevestigt van kind tot kind.
Op het grote handvormige blad, als dragende hand van God, zien we twee witte rozen.
Eén witte roos symboliseert Annemijn, de dopeling van deze middag.
De andere roos, de geknakte, symboliseert Fabian, het kindje van Marco en Martine dat deze week levenloos ter wereld kwam.

Om het hart is groene hedera gewikkeld als teken van Gods trouw en liefde.
Groen is de kleur van de Opstanding, de Hoop en het Leven.
De witte bloemen rond de twee rozen symboliseren de gemeenteleden die als getuigen en ondersteuning rondom hen staan.
De witte bloemen en hangende grassen zijn ook tekenen van vreugde en van verdriet.

Vreugde om de doop, maar tegelijk verdriet om het overlijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een koffer vol met bloemen; stevige bloemen, tere bloemen, felgekleurde
opvallende bloemen en zachtgekleurde bloemen, in een bonte verscheidenheid bij elkaar.

De bloemen staan symbool voor de gemeente. Met recht een veelkleurige verscheidenheid aan mensen.

De koffer betekent: ....in beweging, op reis!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licht!
Jezus zei, "wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft
licht dat leven geeft" Johannes 8:12.

Met kerst vieren wij de geboorte van Jezus op aarde.

Een samenvatting van het kerstevangelie wordt op een unieke wijze verkondigd
in het bijbelboek Filippenzen 2:6-8

In het bloemstuk zijn de kleuren groen en wit verwerkt. Groen voor hoop en
nieuw leven en wit voor vreugde, feest en reinheid.
De sterretjes en de ster stralen blijheid over het nieuwe leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As: rouw en vergankelijkheid
Ezechiël 27: 30. Ze zullen stof over hun hoofd werpen en zich wentelen in het vuil.

Zand: beproeving
Lucas 4: 1,2. Jezus in de woestijn. Hij weerstaat de verleiding van macht en rijkdom.

Stenen: de berg afdalen om bij mensen te zijn
Matth. 17: 9. Toen zij de berg afdaalden gebood Jezus hen: "Spreek met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de doden is opgewekt."

Water: levenbrengend
Rom 6: 4. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Licht: leven
Matth. 17: 2. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.

Joh.8: 12. Jezus zei: "Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft."

Aarde: van los zand naar vruchtbaar leven
Joh.12: 24. Aarde waarin de graankorrel sterft om brood te worden.

Christusdoorn: lijden
Joh 19: 2. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd.

Judaspenning: hebzucht
Matth. 26: 15. "Wat krijg ik als ik hem aan u uitlever?" Ze betaalden hem dertig zilverstukken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As: rouw en vergankelijkheid
Ezechiël 27: 30. Ze zullen stof over hun hoofd werpen en zich wentelen in het vuil.

Zand: beproeving
Lucas 4: 1,2. Jezus in de woestijn. Hij weerstaat de verleiding van macht en rijkdom.

Stenen: de berg afdalen om bij mensen te zijn
Matth. 17: 9. Toen zij de berg afdaalden gebood Jezus hen: "Spreek met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de doden is opgewekt."

Water: levenbrengend
Rom 6: 4. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Licht: leven
Matth. 17: 2. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.

Joh.8: 12. Jezus zei: "Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft."

Aarde: van los zand naar vruchtbaar leven
Joh.12: 24. Aarde waarin de graankorrel sterft om brood te worden.

Christusdoorn: lijden
Joh 19: 2. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd.

Judaspenning: hebzucht
Matth. 26: 15. "Wat krijg ik als ik hem aan u uitlever?" Ze betaalden hem dertig zilverstukken.