De Voorhof

Wie zijn wij als gemeente

Onze gemeente is onderdeel van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Via voorgaande link kunt u informatie vinden over b.v. organisatie en historie van ons kerkverband. De gemeente in Ermelo heeft ruim 500 leden.

Visie en missie

In het kader van een gemeente opbouw project is de volgende visie vastgesteld:

Als Christelijke Gereformeerde Kerk van Ermelo willen wij een gemeente zijn die gericht is op God, elkaar, medechristenen en mensen die Jezus nog niet hebben leren kennen.

Dit betekent dat wij:

  1. geleid door de Bijbel en de Heilige Geest, samen willen doen wat God van ons van vraagt, tot zijn eer en vreugde
  2. met elkaar willen leven en meebidden, als gemeente waar de onderlinge liefde merkbaar is en waar ieder zijn gaven en talenten kan en wil inzetten
  3. elkaar willen stimuleren in de persoonlijke relatie met God om te groeien in het geloof en de kennis van de Bijbel
  4. getuigend, dienstbaar, gastvrij en aanstekelijk willen zijn, waardoor mensen Jezus Christus leren kennen
  5. een gemeente zijn waar we samen komen rondom Gods Woord, de Doop bedienen, het Avondmaal vieren en elkaar aanspreken op een christelijke levenswandel

Kerkgebouw

Het kerkgebouw heeft na een grote verbouwing in 1993 de naam "De Voorhof" gekregen. Dit verwijst naar een regel uit Psalm 100: "Gaat tot Zijn voorhoven in met lof".

Onder Samenkomsten kunt u meer lezen over de gang van zaken tijdens de zondagse erediensten.
De gemeente heeft sinds 12 januari 2014 weer een eigen predikant, ds H. de Bruijne.
Als pastoraal medewerker worden we ondersteund door dhr. A.G. van der Beek uit Apeldoorn. Hij heeft zich tijdens zijn studie Theologie gespecialiseerd in pastoraat.

Geschiedenis

De Christelijke Gereformeerde Kerk van Ermelo werd geinstitueerd op 20 juni 1933. Eerst kwam de gemeente bijeen in het oude kerkgebouw aan de Frederik Hendriklaan.
Na een flinke verbouwing komt de gemeente sinds 14 mei 1993 samen in De Voorhof.
In 2006 zijn de vergaderzalen van het huidige kerkgebouw uitgebreid met één ondergrondse zaal voor de jeugd en 3 vergaderzalen op de begane grond van verschillende grootte.

Predikant

Drs. H. de Bruijne
Geboren 9-2-1957 te Zierikzee. Kandidaat 1983.
Predikant te Purmerend 10-2-1984. 's Gravenhage-West 1-5-1992. Utrecht-Centrum 19-4-2002.
Predikant te Ermelo sinds 12-1-2014. Adres: Van Emsthof 15, 3851 BW Ermelo. Telefoonnummer 0341-267212

Vroegere Predikanten

Ds. D. Dunsbergen
Predikant te Ermelo van 1996 tot 2012.

 

Ds. H.J.Th. Velema
Predikant te Ermelo van 1988 tot 1995.

 

Ds. L.W. Bilkes
Predikant te Ermelo van 1980 tot 1988.

 

Drs. Ing. J. Kievit
Predikant te Ermelo van 1972 tot 1978.

Van 1978 tot 1993 vrijgesteld voor het werk van de landelijke evangelisatie.

 

Ds. N. Brandsma
Predikant te Ermelo van 1967 tot 1971.

 

Ds. C. van der Weele
Predikant te Ermelo van 1960 tot 1963.

 

Ds. J. van Doorn
Predikant te Ermelo van1948 tot 1958.

 

Ds. H. van Leeuwen
Predikant te Ermelo van1940 tot 1946.

Liturgische kleden

Eind 2006 heeft de kerkenraad het besluit genomen om liturgische kleden te gaan gebruiken. A. Hijmissen jr. tekende de ontwerpen. Een werkgroep van gemeenteleden heeft de stoffen uitgezocht en de kleden gemaakt. Er zijn twee uitvoeringen van de kleden: één voor de kansel en één voor de (symbolische) avondsmaalstafel.